Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Vrij vragen

Wilt u vrij vragen voor uw kind, bijvoorbeeld m.b.t. extra vakantieverlof of verlof wegens bijzondere omstandigheden, dan kunt u daarvoor een aanvraagformulier invullen. De regels voor de verlof- en verzuimregeling (de leerplicht) kunt u vinden in bijlage 1 van de schoolgids.

Het aanvraagformulier kunt u vinden onder Downloads. Deze aanvraag kunt u mailen naar: twirre@stichtingoarsprong.nl óf uitprinten en inleveren bij de directeur.  

Van de directie ontvangt u een beschikking, met een toelichting op het al dan niet verlenen van het verlof.