Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Vakanties

Vrije dagen

Vrije dagen 2023-2024

 

Studiedagen (kinderen zijn vrij) Groep 1-8: 

Studiedag en margedagen zorg: 9 en 12 februari, 21 mei, 21 en 24 juni 

Oarsprong dag: 18 oktober 

Studiemiddagen: 11 september, 2 november 16 januari, 14 maart en 10 april 

Let op: bij studiemiddagen zijn de kinderen om 12.30 uur vrij! 

 

Schooltijden

Schooltijden

 

 

’s Morgens zijn de kinderen van de stamgroepen 1/2/3 vanaf 10 minuten voor schooltijd welkom in hun groep. Bij regen mogen ook de andere kinderen 10 minuten voor schooltijd naar binnen. 

 

Ziektemeldingen en verlofaanvragen 

Als uw kind ziek of anders noodgedwongen afwezig is, dan kunt u dat telefonisch of via Parro aan ons melden. Afmeldingen voor dezelfde dag graag telefonisch. Andere verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij de directie. Daarvoor is een formulier beschikbaar op onze website. Zie voor meer informatie onze schoolgids.

 

Pauze 

’s Ochtends hebben de kinderen een kwartier pauze. We verzoeken u om gezonde voeding mee te geven. 

Kalender
Schoolgids
Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

 

Op dinsdag worden de gymlessen verzorgd door de eigen leerkrachten, op de donderdag is er een vakdocent. Groep 3 gaat één keer per week, op de donderdag, naar het gymlokaal. De overige bewegingslessen worden ingepast in het spelend leren in Unit 1, zowel buiten als in het speellokaal.

HVO onderwijs

HVO onderwijs

 

 

Op weg naar een IKC

Op weg naar een IKC

 

De inhoud van deze pagina wordt binnenkort geplaatst.

 

Bezoek Kinderwoud »