Welkom

Op 1 augustus 2018 zijn KBS De Balsemyn en OBS De Bolster gefuseerd tot een nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool. De school heeft daarom een nieuwe naam gekregen en heet nu “de Twirre”.

Lees verder....

De school is dicht met ingang van 16 maart 2020

Het spoedoverleg van zondag 15 maart,tussen het kabinet, de zorgorganisaties en het onderwijs heeft uitgewezen dat de scholen in heel Nederland gaan sluiten in verband met het heersende coronavirus. Dit betekent dat onze school met ingang van maandag 16 maart 2020 gesloten is. Noodopvang wordt verzorgd door Kinderopvang organisatie Kinderwoud.

De maatregel geldt eerst t/m 6 april 2020. 

De motivatie voor de landelijke sluiting is, dat scholen er niet goed in slagen om open te blijven door ziekte van personeel. Het is erg belangrijk de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Door niet te sluiten is er sprake van een veiligheidsrisico en de zorgen van ouders en personeel daarover nemen toe.

Klik hier voor de brief die wij 15 maart 2020 aan ouders hebben gestuurd.

Door op onderstaande link te klikken krijgt u inzage in de lijst met cruciale beroepsgroepen:
https://nos.nl/artikel/2327202-wie-houdt-er-recht-op-kinderopvang-dit-zijn-de-vitale-beroepen.html

Hoe gaan wij om met het Coronavirus?

Het Coronavirus beheerst momenteel het nieuws. Voor onze stichting/school geldt dat wij de adviezen van de GGD volgen, die aangeeft dat voor scholen en kinderopvang geen speciale voorzorgsmaatregelen genomen hoeven te worden. Uw kind kan dus gewoon naar school en de opvang. Mocht de GGD met andere adviezen komen, dan informeren wij u zo spoedig mogelijk.

Mocht u meer informatie willen hebben of heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen met de GGD Fryslân: 088 22 99 222