Previous slide
Next slide

Welkom bij De Twirre in Eastermar

De Twirre is een bloeiende dorpsschool, waar Plezier, Inzet en Talentontwikkeling (PIT) centraal staat. Kinderen kunnen zich in deze schoolomgeving ontwikkelen om deel te nemen in de maatschappij van straks met als doel daarin gelukkig en succesvol te kunnen zijn.   

Een  ‘Twirre’  is de Friese naam voor een dwarrel- of wervelwind. ‘Twirje’ betekent wervelen en ronddraaien, in beweging komen. Door wind ontstaat energie, er wordt iets in gang gezet. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mag daarmee wervelen en bruisen op aarde. 

Daarnaast waait ‘de Twirre’ ook door het dorp; de school brengt levendigheid en zorgt voor verbinding en contacten.  

De Twirre is een identiteitsrijke ontmoetingsschool. Binnen onze ontmoetingsschool is er plaats voor zowel de christelijke als openbare identiteit en voor de onderwijstradities van de basisscholen waaruit deze fusieschool in 2018 is ontstaan. 

Onze school telde per 1 oktober 153 leerlingen. verdeeld over zeven stamgroepen. Op school zijn twaalf leerkrachten werkzaam en drie onderwijsassistenten. Daarnaast is er een vakdocent voor muziek en gymnastiek.

De Twirre maakt deel uit van Stichting Oarsprong.

Snel naar: