Welkom

Op 1 augustus 2018 zijn KBS De Balsemyn en OBS De Bolster gefuseerd tot een nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool. De school heeft daarom een nieuwe naam gekregen en heet nu “de Twirre”.

Lees verder....

De school gaat weer open

Op maandag 8 juni zijn de basisscholen en weer open gegaan.
Alle kinderen komen weer tegelijk op school