Welkom

Op 1 augustus 2018 zijn KBS De Balsemyn en OBS De Bolster gefuseerd tot een nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool. De school heeft daarom een nieuwe naam gekregen en heet nu “de Twirre”.

Lees verder....

Open dag

Open dag op de Twirre was een groot succes. Zie fotoboek.

Reptielen in groep 3/4

Vandaag had groep 3/4 bezoek van reptielen. Zie fotoboek.

Visite in groep 1,2

Op donderdag 1 februari kregen de groepen 1,2 visite van een bekende Eastermarder.
Zij is de beppe van 2 leerlingen bij ons op school. Vroeger was ze kleuterleidster van ´it Bernehiem´ hier in Eastermar. Nu heeft ze een boekje gemaakt met als titel ´Broek mei busen´. Een boekje met  allerlei fryske opsizferskes. Ze las ze voor aan de kinderen van groep 1,2. Een bijzonder ´barren´ voor haar. Even terug op haar oude plekje en genieten van de kinderen.
De kinderen leerden een opsizferske en kregen een mooie kleurplaat.

 

 

De schoolbibliotheek

De schoolbibliotheek.
Met de Bibliotheek op school is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. School en de bibliotheek werken samen om deze doelen te bereiken.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen boeken lenen uit de bibliotheek op school en mee naar huis nemen. De leentermijn is 3 weken. Iedere week op dinsdagmiddag om 14.00 uur mogen de leerlingen een boek uitzoeken en lenen.

Vanaf woensdag 9 januari 2019 zijn we gestart met  de Bibliotheek op school voor groep 1,2.  Dus: Elke woensdag gaan de kinderen met de leerkracht onder schooltijd naar de bibliotheek in school. Hier zoeken ze een boek uit en nemen het in hun  blauwe tas mee naar huis. Ze mogen het boek een week lenen. Woensdag wordt dan een Bibliotheek dag voor groep 1 en 2.

Hoe bied je thuis leesplezier? 

Kinderen die aangemoedigd worden om te lezen en die ouders hebben die veel voorlezen, maken meer 'leeskilometers'. Daardoor worden ze beter in lezen en lezen ze met meer plezier.
Wil je je kind daarbij helpen?
Besteed dan elke dag aandacht aan lezen en voorlezen, praat samen over de boeken die je kind leest. Boeken horen bij het dagelijks leven: laat zien dat je zelf leest en ga samen naar de bibliotheek of boekhandel. 

Met vriendelijke groet, Aukje Rusticus-Leesconsulent dbieb