Previous
Next

Welkom bij De Twirre in Eastermar

De Twirre is een identiteitsrijke ontmoetingsschool. Op 1 augustus 2018 zijn KBS De Balsemyn en OBS De Bolster gefuseerd tot een nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool. De school heeft daarom een nieuwe naam gekregen en heet nu “de Twirre”.

Een “Twirre” is de Friese naam voor een dwarrel- of wervelwind. ‘Twirje’ betekent wervelen en ronddraaien, in beweging komen. Door wind ontstaat energie, er wordt iets in gang gezet.  Wij willen een school zijn, waarbij het leren draait om “PIT”: Plezier, Inzet en Talent. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mag daarmee wervelen en bruisen op aarde. Daarnaast waait ‘de Twirre’ ook door het dorp; de school brengt levendigheid en zorgt voor verbinding en contacten.  Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten willen uw kind het beste onderwijs geven dat binnen onze mogelijkheden ligt. Dat is onze opdracht en daar staan wij voor. Wij bieden mensgericht en maatschappij betrokken onderwijs in een rijk geïnspireerde schoolgemeenschap.

Onze school telde per 1 oktober 156 leerlingen. verdeeld over 7 lokalen. Op school zijn 12 leerkrachten werkzaam en 3 onderwijsassistenten. Daarnaast is er een vakdocent voor muziek.

Directeur: Margriet Mulder

De Twirre maakt deel uit van Stichting Oarsprong.

Snel naar: