Welkom

Op 1 augustus 2018 zijn KBS De Balsemyn en OBS De Bolster gefuseerd tot een nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool. De school heeft daarom een nieuwe naam gekregen en heet nu “de Twirre”.

Lees verder....

Sint en zijn pieten op de Twirre

Woensdag 5 december was het zover. Sinterklaas en zijn pieten kwamen op de Twirre.
Vol verwachting klopten onze harten. We keken uit naar de komst van Sint.
Maar........... Sint kwam niet. We kregen via een whats app bericht.
Hij wist niet waar de Twirre was.
Vroeger waren er de Bolster en de Balsemyn, maar Twirre nu. Geen idee.
Gelukkig gaf Sint bericht, dat hij dus maar ging feest vieren bij zijn leeftijdsgenoten in de wintertuin in de Nije Hoarnst. Dus, wij met de kinderen en ouders van peuters en groep 1-4 op zoek naar Sinterklaas.
Eénmaal gevonden gingen we terug naar de Twirre. Daar werd de verjaardag van Sinterklaas gevierd.

Voor een impressie van deze dag, zie het fotoboek.

 

 

Fietspieten op school

Wat een verrassing. Onderweg vonden we pietenplaatjes, die op straat lagen en eenmaal op school gekomen, stond de middenruimte vol met fietsen. In de klas lagen pietenplaatjes,chips,cola blikjes, petten en pakjes. In het speellokaal waren bedden, waarin de pop pieten lagen en op de gang stonden in een lange rij de stoomboten van de kinderen van groep 1,2.
Wat was er gebeurd!
De fietspieten waren geweest. Lees maar in hun brief hieronder;

Gisteravond fietsen wij door Eastermar,
Zakken vol pakjes brachten wij rond,
Maar opeens raakte alles in de war
Want wat lagen daar op de grond,
Pepernoten, pepernoten wel honderd
De banden ploften één voor eén
Nou... dat voelde bedonderd
Waar moesten wij nu heen
Gelukkig kwam er hulp van een aardige mevrouw
Mochten we in school eten en slapen
Lekker warm en uit de kou
Na het snacken begonnen we te gapen
Dus op naar het speellokaal
Nog even klimmen in het rek aan de wand
Toen na een Pieten verhaal
Waren we al gauw in dromenland
Vanochtend vroeg zijn wij vroeg vertrokken
Met een taxi naar Sinterklaas
Hopelijk zijn jullie niet geschrokken
De fietsen lieten we achter helaas
Maar vanavond komen we terug
En worden de banden geplakt
Dan fietsen we razend vlug
Brengen in Eastermar pakjes rond
Maar please please leg geen pepernoten op de grond.

Groetjes de fiets Pieten
(zie voor foto´s in het fotoboek)

 

Schoenmaatjes

Schoenmaatjes

Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau.Kinderen van de Twirre vulden dit jaar 43 schoenendozen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor vriendjes in arme landen.De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.

Voor het vullen van de 43 schoendozen willen we een ieder hartelijk bedanken.

 

 

De Twirre spaart voor Famtofam.

 

De Twirre spaart voor Famtofam.

Wij gaan de komende tijd sparen voor Famtofam. Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor dit doel. In verband hiermee is op de school op 8 en 9 november aan alle leerlingen een presentatie gegeven over het werk van Famtofam. De kinderen reageerden enthousiast op de activiteiten van Famtofam kwamen met de nodige vragen. Ze gaan sparen voor een arme school in Armenië. Famtofam kiest t.z.t. een arme school in Armenië die gaat profiteren van deze actie van De Twirre. Een bestuursdelegatie gaat met de opbrengst van deze actie t.z.t. naar de gekozen school in Armenië om daar ter plekke broodnodige spullen aan te schaffen en te overhandigen. Hiervan worden dan video’s en foto’s gemaakt die dan weer zullen worden vertoond op De Twirre. Zo kunnen de kinderen dan zelf zien wat er met hun gespaarde geld is gedaan. Na afloop van de presentaties op De Twirre heeft Famtofam aan alle leerlingen een schrijfmap met potlood en puntenslijper cadeau gegeven. Het is de bedoeling dat deze actie gaat duren tot de zomervakantie van 2020. Ook zullen diverse ander acties worden gehouden door de school waarvan de baten eveneens ten goede komen aan Famtofam zijn.

 

 

Nationaal schoolontbijt ook op de Twirre

Het Nationaal Schoolontbijt is al jaren een ontbijtfeest voor iedereen: met de hele school gezellig rond een tafel vol gezonde keuzes en lesmateriaal voor alle groepen. Dit jaar steunt het 'Nationaal Schoolontbijt' de stichting Kinderpostzegels. Deze stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen. Één van de projecten is het aanbieden van kinderfeestjes voor de héle klas, waarbij scholieren op een speelse manier leren dat iedereen erbij hoort en niemand buiten de boot valt. Net als bij het Nationaal Schoolontbijt!
In het fotoboek vindt u een impressie!