Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Vrij vragen

Wilt u vrij vragen voor uw kind, bijvoorbeeld m.b.t. extra vakantieverlof of verlof wegens bijzondere omstandigheden, dan moet u daarvoor een aanvraagformulier invullen. Deze kunt u krijgen van één van de leerkrachten of de directeur, maar u kunt het ook vinden onder ‘Downloads’.

Van de directie ontvangt u een beschikking, met een toelichting op het al dan niet verlenen van het verlof.