Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s morgens 8.00 uur telefonisch of via de mail: twirre@stichtingoarsprong.nl bij ons melden.

Aanvragen vakantie of extra verlof

Vakantie of extra verlof aanvragen? Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Download hiervoor het verlofaanvraag formulier. Dit formulier kunt u vinden op de pagina DOWNLOADS of via de button hieronder. Zie voor nadere informatie onze schoolgids. U kunt dan nagaan, of uw verzoek binnen de regelgeving valt.  

U kunt de PDF van het formulier na het downloaden uitprinten en invullen, maar u kunt het formulier ook via Adobe Acrobat Reader invullen, opslaan op uw computer en vervolgens e-mailen of uitprinten. Graag zo ruim mogelijk voor de gewenste verlofperiode inleveren bij de schooldirectie.

Van de directie ontvangt u een beschikking, met een toelichting op het al dan niet verlenen van het verlof.

Vrij vragen

Wilt u vrij vragen voor uw kind, bijvoorbeeld m.b.t. extra vakantieverlof of verlof wegens bijzondere omstandigheden, dan kunt u daarvoor een aanvraagformulier invullen. De regels voor de verlof- en verzuimregeling (de leerplicht) kunt u vinden in bijlage 1 van de schoolgids.

Het aanvraagformulier kunt u vinden onder Downloads. Deze aanvraag kunt u mailen naar: twirre@stichtingoarsprong.nl óf uitprinten en inleveren bij de directeur.  

Van de directie ontvangt u een beschikking, met een toelichting op het al dan niet verlenen van het verlof.