Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Over basisschool de Twirre

Welkom bij De Twirre in Eastermar

Op 1 augustus 2018 zijn KBS De Balsemyn en OBS De Bolster gefuseerd tot een nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool. De school heeft daarom een nieuwe naam gekregen en heet nu “de Twirre”.

 

Een “Twirre” is de Friese naam voor een dwarrel- of wervelwind. ‘Twirje’ betekent wervelen en ronddraaien, in beweging komen. Door wind ontstaat energie, er wordt iets in gang gezet. Wij willen een school zijn, waarbij het leren draait om “PIT”: Plezier, Inzet en Talent. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mag daarmee wervelen en bruisen op aarde. Daarnaast waait ‘de Twirre’ ook door het dorp; de school brengt levendigheid en zorgt voor verbinding en contacten.

 

Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten willen uw kind het beste onderwijs geven dat binnen onze mogelijkheden ligt. Dat is onze opdracht en daar staan wij voor. Wij bieden mensgericht en maatschappij betrokken onderwijs in een rijk geïnspireerde schoolgemeenschap.

 

 Onze school telde per 1 oktober 156 leerlingen. verdeeld over zeven lokalen. Op school zijn twaalf leerkrachten werkzaam en twee onderwijsassistenten. Daarnaast is er een vakdocent voor muziek.

 

De Twirre maakt deel uit van Stichting Oarsprong.

Identititeitsrijke ontmoetingsschool

Identititeitsrijke ontmoetingsschool

De Twirre is een identiteitsrijke ontmoetingsschool. Dit betekent dat verschillende levensbeschouwelijke identiteiten samenkomen in de school. Dit komt terug in de wijze waarop dagopeningen, bijbelverhalen en spiegelverhalen elkaar om de dag afwisselen. Op woensdag kunnen ouders van de leerlingen vanaf groep 5 kiezen voor HVO (Humanistische Vorming) of GVO (Godsdienstige Vorming). De HVO lessen worden op woensdag door een  externe docent verzorgd, de leerkrachten van de Twirre verzorgen de GVO lessen.

Jaarlijks zijn er een tweetal Kerk, School en Gezinsdiensten in de kerk van Eastermar. Die bereiden we samen voor. Ook de kerst- en paasvieringen nemen een belangrijke plaats in. Vaak vieren we deze samen met ouders en indien mogelijk overige belangstellenden.

Op de Twirre hebben we oog voor elkaar. Er is een duidelijke zorgstructuur en partnerschap met de ouders is voor ons belangrijk. Er zijn veel contactmomenten en mogelijkheden voor ontmoeting.
Waar we voor staan

Onze missie (waar we voor gaan):

Onze school: 

 • Is een b(l)oeiende dorpsschool, waar Plezier, Inzet en Talentontwikkeling (PIT) ertoe bijdragen dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen en in staat zijn, met de hen aangereikte tools, deel te nemen aan de maatschappij van straks en daarin gelukkig en succesvol zijn.
 • Biedt als identiteitsrijke ontmoetingsschool ruimte aan verschillen in levensbeschouwing
 • Biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 3 -12 jaar
 • Laat vanuit samenwerking kinderen tot groei komen, waarbij kwalitatief goed onderwijs en een gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan.

Onze kernwaarden:

We werken vanuit de volgende kernwaarden:

 • Inspiratie
 • Veiligheid en geborgenheid
 • Duurzaamheid
 • Vertrouwen
 • Gezamenlijkheid

Bovenstaand kernwaarden sluiten aan op de kernwaarden van stichting Oarsprong, welk zijn opgenomen in het strategisch perspectief van 2020-2024. 

 

Onze visie (waar we voor staan):

Kinderen op de Twirre krijgen de kans om actief lerend, kritisch en creatief bezig te zijn. Binnen de kaders, die een gevoel van veiligheid geven, moet het kind de vrijheid ervaren om zelfstandig, onderzoekend en actief zelf uitdagingen aan te gaan.

We willen dit bereiken door te werken aan:

 • Pro activiteit
 • Zelfstandigheid, intrinsieke motivatie
 • Onderwijs in samenhang met het accent op samenwerken (geen individueel onderwijs)
 • Communicatie
 • Creativiteit
 • ICT-vaardigheden
 • Flexibiliteit
 • Verantwoordelijkheid, eigenaarschap, zelfkennis
 • Respect
 • Leren met lef, vertrouwen in eigen kunnen en dat van anderen
 • Een helder curriculum

Een beschrijving van de uitwerking van deze visie vindt u in de schoolgids.

Oarsprong

Stichting Oarsprong

 

ONDERWIJS VAN NU.
BASIS VOOR DE TOEKOMST.

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!

 

De Twirre is onderdeel van Stichting Oarsprong.