Onze school  |  Het team

Het team van De Twirre

Achterste rij:
meester Bert (leerkracht groep 8), juf Manda (leerkracht groep 7 en 8), juf Marith (onderwijsassistent Groep 1/2/3), juf Maria (leerkracht groep 1/2/3), juf Margriet (directeur), meester Ruurd (leerkracht groep 7), juf Myrthe (leerkracht groep 5), juf Aletta (onderwijsassistent), juf Albertha (leerkracht groep 4), juf Baukje (kwaliteitscoördinator)

Middelste rij:
juf Grietje (groep 1/2/3, groep 5 en 6)

Voorste rij:
juf Aly (leerkracht groep 1/2/3), juf Anneke (leerkracht groep 4), meester Gijs (vakleerkracht gym), juf Tineke (leerkracht groep 6), juf Martha (onderwijsassistent), juf Tessa (leerkracht groep 1/2/3 – vervangster zwangerschapsverlof juf Sanne)

De taken/rollen zijn binnen ons team zijn als volgt verdeeld:

Margriet Mulder: directeur
Baukje de Boer: kwaliteitscoördinator (kc’er), coördinator sociale veiligheid
Aly van Dijk: leerkracht stamgroep 123, adjunct directeur, coördinator unit 1
Ruurd Meindertsma: groep 7, coördinator unit 2 en 3, rekencoördinator
Maria Veenstra: leerkracht stamgroep 123
Sanne Reitsma: leerkracht stamgroep 123 en taalcoördinator
Grietje Keizer: leerkracht stamgroep 123, groep 5 en 6, cultuurcoördinator
Albertha Hoekstra: leerkracht groep 4 en leescoördinator
Anneke Bron: leerkracht groep 4 en leescoördinator
Myrthe Geerligs: leerkracht groep 5 en taalcoördinator
Tineke van der Veen: leerkracht groep 6 en coördinator hoogbegaafdheid
Manda van der Zwaag: leerkracht groep 7 en 8
Bert Veenstra: leerkracht groep 8

Gijs Koppers: vakleerkracht gymnastiek
Theun Stienstra: vakleerkracht muziek

Marith Ernst: onderwijsassistente unit 1
Aletta Eijzenga: onderwijsassistente
Martha Baron: onderwijsassistente

Tineke Woudwijk: ICT-coördinator
Kees Wijma: administratie
Wytze Postma: conciërge

Directeur:

Margriet Mulder
Tel: 06 – 40 98 96 94

De directeur is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag, om de week ook de dinsdag.

Op de tijden dat Margriet niet aanwezig is, is Aly van Dijk het aanspreekpunt binnen de school.

Zorgcoördinator (IB’er):

Baukje de Boer: Iedere donderdagochtend is zij beschikbaar voor alle vragen rond de leerlingenzorg binnen onze school. Daarnaast is ze nog een dag aanwezig, dit is wisselend de dinsdag of woensdag.

Groep 1:

Maria Veenstra: maandag en dinsdag,
Sanne Reitsma: woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 2:

Aly van Dijk (waarnemend directeur en onderbouwcoördinator): maandagmorgen, dinsdag, woensdag en donderdag.
Aletta Eyzenga: maandagmiddag, Aly is dan ambulant.
Tineke v/d Veen: vrijdag.

 

 
 

Groep 3:

Albertha Hoekstra: maandag, dinsdag, woensdag.*
Grietje Keizer: woensdag*, donderdag en vrijdag.
* Woensdag om en om.

Groep 4:

Tineke v/d Veen: maandag, dinsdag en woensdag*
Anneke Bron: woensdag*, donderdag en vrijdag
* Woensdag om en om.

Groep 5/6a:

Bert Veenstra: maandag t/m vrijdag.
Om de 14 dagen heeft Bert verlof op de woensdag, Grietje Keizer is dan in groep 5.

Groep 6b/7a:

Martin Lanting : maandag, dinsdag
Tanja Tensen: woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 7b/8:

Ruurd Meindertsma: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Martin Lanting: vrijdag.

Onderwijsassistentes:

Martha Baron: dinsdag en vrijdag.
Aletta Eyzenga: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Edwina Feenstra: maandag en donderdag.