Onze school  |  Groepen

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

  • op woensdag om de 14 dagen geeft juf Grietje les aan groep 3.
  • op woensdag om de 14 dagen geeft juf juf Grietje les aan groep 5.
  • op dinsdag-/ donderdagmiddag geeft juf Baukje les aan groep 2.
  • op woensdag om de 14 dagen geeft juf Anneke les aan groep 4.
  • op vrijdag geeft juf Esther les aan groep 7b/8. 
  • op donderdagmiddag geeft juf Esther les aan groep 6b/7a. 

Presentatie groepen