Nieuwsberichten

Sluiting van de scholen tot 8 februari 2021

   Bericht van Stichting Oarsprong: De afgelopen weken zijn we opnieuw geconfronteerd met de toename van besmettingen met het coronavirus. Het besluit van het kabinet dat daarom alle scholen in heel Nederland tot maandag 8 februari 2021 moeten sluiten, valt ons zwaar. Het is een ingrijpend besluit voor onze medewerkers, leerlingen en ouders, maar we zien ook dat deze maatregel nodig is om het virus onder controle te krijgen.  Evenals tijdens de eerste golf in maart van dit jaar, organiseren de scholen van Oarsprong, vanaf maandag 4 januari 2021, thuisonderwijs. Onze scholen bieden vanaf woensdag 16 december, tijdens schooltijd, alleen opvang aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde cruciale beroepen en die zelf niet in opvang kunnen voorzien. Ouders die opvang nodig hebben, kunnen dat melden bij de directeur van de school van hun kind(eren). 

3D kanjers op de Twirre

Vorige week donderdag, 12 november, zijn we begonnen met het bouwen en ontwerpen van de 3D printer. Elke week besteden we hier 1 uur de tijd aan, samen met twee ouders, juf Esther en juf Baukje. We hebben we de kinderen gevraagd hoe ze het vinden. Interviews Silke: Het is leuk om ideeën te bedenken voor de 3D printer en kaartjes te maken. Soms is het moeilijk, omdat we door elkaar heen praten. Teije: Het is leuk om magazijn beheerder te zijn en het gaat goed. We zoeken de onderdeeltjes uit. Het is wel moeilijk, omdat de cijfers op de pakketjes niet duidelijk zijn. Sabina: Het is leuk om het platform te bouwen van de 3D printer, maar soms maken we foutjes in het lezen. Volgende week hopen we jullie meer te vertellen van wat we doen  Door: Lieke, Nynke en Renske

3D-printer op de Twirre

Hoe werkt een 3D-printer en wat kun je er allemaal mee maken? De leerlingen van acht scholen van PCBO Tytsjerksteradiel, waaronder de Twirre, weten er straks alles van. Door sponsoring van Rabobank Drachten Noordoost Friesland en een subsidie via het KennisLab Noordoost Friesland hebben de scholen een 3D-printer aan kunnen schaffen. Vanaf oktober krijgen de leerlingen les in het bouwen en programmeren van de printer.De 3D-printers maken onderdeel uit van een ‘wetenschap en techniek trainingstraject’, ontwikkeld door WisMon en begint met scholing van de leerkrachten van de stichting in Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Dat gaat verder dan werken met de 3Dprinten. De leerkrachten krijgen ook inspiratie om bestaande methodes zoals taal en rekenen in te vullen volgens de methode Onderzoekend en Ontwerpen Leren. De lessen in het werken met de 3D-printers krijgen een vaste plek in het onderwijsaanbod op de scholen van PCBO Tytsjerksteradiel.  De 3D-printers worden gesponsord door het Kennislab en de coöperatieve Rabobank.

De school gaat weer open

Op maandag 8 juni zijn de basisscholen en weer open gegaan.Alle kinderen komen weer tegelijk op school

Kerstvieringen

Op donderdag 17 december vinden de Kerstvieringen op de Twirre van 17.00 – 18.00 u, plaats in de eigen groep.   

Sinterklaas

Ja en daar was Sinterklaas en Piet weer,ze kwamen met een paardentrailer deze keer.Sint zijn paard Ozosnel was hij kwijtdan maar in de paardentrailer die ook wel rijdt!Gelukkig kregen we bericht van paardenpiet,Ozosnel was weer in de stal en geniet.Sint was blijen zei:‘Gelukkig pakjesavond gaat gewoon door dit jaarOzosnel gaat Sint helpen, alles is nu klaar’.Het feest kon beginnen,en alle kinderen en ouders liepen ‘de Kjellingen’ binnen.