Informatie

Het team van de Twirre 2018-2019

Directeur:
Gosse Bies
Tussendijken 50
9251 LX Burgum

De directeur is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag. Op de tijden dat de directeur niet aanwezig is, is juf Aly van Dijk het aanspreekpunt binnen de school. Zij heeft op de dinsdagmiddag geen groep. 

Zorgcoördinator (IB’er):
Baukje de Boer op dinsdag is zij beschikbaar voor alle vragen rond de leerlingenzorg binnen onze school.

Groep 1a/2a:
Aly van Dijk (waarnemend directeur en onderbouwcoördinator): maandagmorgen, dinsdag,woensdag en donderdag.
Aletta Eyzenga: maandagmiddag.
Baukje de Boer: vrijdag(morgen).

Groep 1b/2b:
Maria Veenstra: maandag, dinsdag,
Wytske van der Pol: woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 3:
Albertha Hoekstra: maandag, dinsdag, woensdag.*
Ria de Valk: Woensdag*, donderdag en vrijdag. 
* Woensdag om en om.

Groep 4:

Anneke Bron: Maandag, disndag en woensdag*
Sanne Reitsma:Woensdag*, donderdag en vrijdag
* Woensdag om en om.

Groep 5:
Bert Veenstra (ICT-coördinator): maandag t/m vrijdag.
Om de 14 dagen heeft Bert verlof op de woensdag, Albertha Hoekstra is er dan

Groep 6,7a:
Esther de Best: (bovenbouw coördinator): maandag, dinsdag, donderdag vrijdag.
Baukje de Boer: woensdag en donderdagmorgen.

Groep 7b,8:
Ruurd Meindertsma: Maandag, dinsdag,woensdag, donderdag en vrijdag.