Informatie

Het team van de Twirre 2019-2020

Directeur:
Gosse Bies
Tussendijken 50
9251 LX Burgum

De directeur is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. Op de tijden dat de directeur niet aanwezig is, is juf Aly van Dijk het aanspreekpunt binnen de school. Zij heeft op de dinsdagmiddag geen groep. 

Zorgcoördinator (IB’er):
Baukje de Boer : Iedere dinsdag en donderdag om de 14 dagen,  is zij beschikbaar voor alle vragen rond de leerlingenzorg binnen onze school.

Groep 1a/2a:
Aly van Dijk (waarnemend directeur en onderbouwcoördinator): maandagmorgen, dinsdag,woensdag en donderdag.
Aletta Eyzenga: maandagmiddag, Aly is dan Ambulant.
Baukje de Boer: vrijdag.

Groep 1b/2b:
Maria Veenstra: maandag, dinsdag,
Sanne Reitsma Pol: woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 3:
Albertha Hoekstra: maandag, dinsdag, woensdag.*
Ria de Valk: Woensdag*, donderdag en vrijdag. 
* Woensdag om en om.

Groep 4:

Tineke v.d Veen: Maandag, disndag en woensdag*
Anneke Bron: Woensdag*, donderdag en vrijdag
* Woensdag om en om.
Froukje Smedes onderwijsassistent op ma,woe,do en vrijdagmorgen.

Groep 5:
Bert Veenstra (ICT-coördinator): maandag t/m vrijdag.
Om de 14 dagen heeft Bert verlof op de woensdag, Albertha Hoekstra is dan in groep 5/6a

Groep 6,7a:
Esther de Best: (bovenbouw coördinator): maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Baukje de Boer: woensdag en donderdag om de 14 dagen.

Groep 8:
Ruurd Meindertsma: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Tineke v.d Veen: Vrijdag