Informatie  |  Kennismaken/Aanmelden
Informatie  |  Aanmelden

Kennismakings/Aanmeldingsprocedure

Als uw kind 3 jaar geworden? Dan wordt u op de peuterspeelzaal gevraagd naar de keuze voor een basisschool. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk als uw kind 3 jaar en 10 maanden is. (Wij kunnen dan rekening houden met de groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten.) Uw kind kan met school beginnen als het 4 jaar geworden is.

Bij kinderen die extra begeleiding en ondersteuning ontvangen wordt bij de leeftijd van 3 jaar en 6 maanden, contact opgenomen met de basisschool van keuze, zodat school en ouders kunnen onderzoeken wat een passende school voor het kind is.

Hoe werkt de aanmelding?

Als u voor onze school kiest, kunt u contact opnemen  met onze directeur of het kennismakings/aanmeldingsformulier ingevuld naar twirre@stichtingoarsprong.nl mailen. Oók als u al een ouder kind op school heeft, stellen wij dit op prijs. Nieuwe ouders maken in een gesprek met de directeur kennis met de school. Tijdens het gesprek kunt u vertellen over uw zoon/dochter en is er ruimte voor vragen. Uiteraard geven wij u graag een rondleiding door de school en u kunt de sfeer op school ervaren.

In de meeste gevallen kan een kind na het kennismakings/aanmeldingsgesprek worden ingeschreven. Als u een overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of de crèche heeft gekregen, kunt u dit meenemen naar het gesprek.

Soms is er meer tijd nodig om te onderzoeken of onze school het passende onderwijsaanbod kan bieden. Conform de wetgeving nemen wij hier dan zes weken de tijd voor met een uitloopmogelijkheid tot 10 weken. Als blijkt dat wij een passend aanbod kunnen bieden, kan uw zoon/dochter worden ingeschreven. Als uit het onderzoek blijkt dat wij geen passend aanbod voor uw kind kunnen bieden, dan zoeken wij een andere school die dat wel kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier downloaden: