Informatie  |  Kennismaken/Aanmelden
Informatie  |  Aanmelden

Kennismakings/Aanmeldingsprocedure

Wanneer uw kind ongeveer drie jaar is, gaat u zich oriënteren op een basisschool. Een belangrijk moment voor veel ouders en een keuze die helemaal niet zo makkelijk is. We maken daarom graag tijd vrij voor u en uw kind, zodat jullie een goed afgewogen schoolkeuze kunnen maken.

Via deze website krijgt u een eerste indruk van onze school. Maar om écht meer over onze school te weten te komen, is een bezoek aan onze school natuurlijk het beste.

Wij willen u dan ook graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door onze school. In dit gesprek zal uitleg gegeven worden over de school en het type onderwijs. Ook is het dan mogelijk om de school “in werking” te zien. Natuurlijk mag uw zoon of dochter meekomen naar het kennismakingsgesprek.

U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken met de directeur van de school, Margriet Mulder. Het telefoonnummer van de school is 0512-471419.

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dit via het Aanmeldingsformulier welke u kunt downloaden via de button hieronder. Dit formulier kunt u in Acrobat Reader op uw computer invullen (let op: niet in de webbrowser). Vervolgens kunt u het ingevulde formulier opslaan en aan ons mailen.

U ontvangt binnen twee weken een bevestiging van de aanmelding. Wanneer uw kind ongeveer 3,5 jaar oud is, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de directeur en de kwaliteitscoördinator. De verwachtingen van ouders en school worden uitgewisseld en de (zorg)behoeften van uw kind worden dan besproken.

Soms is er meer tijd nodig om te onderzoeken of onze school het passende onderwijsaanbod kan bieden. Conform de wetgeving nemen wij hier dan zes weken de tijd voor met een uitloopmogelijkheid tot 10 weken.

Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 wordt, neemt een van de leerkrachten van de onderbouw contact met u op over de plaatsing en de ‘wenmomenten’.

Als blijkt dat wij een passend aanbod kunnen bieden, kan uw zoon/dochter worden ingeschreven. Als uit het onderzoek blijkt dat wij geen passend aanbod voor uw kind kunnen bieden, dan zoeken wij een andere school die dat wel kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.Wi

Kennismakings/Aanmeldingsprocedure

Als uw kind 3 jaar geworden? Dan wordt u op de peuterspeelzaal gevraagd naar de keuze voor een basisschool. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk als uw kind 3 jaar en 10 maanden is. (Wij kunnen dan rekening houden met de groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten.) Uw kind kan met school beginnen als het 4 jaar geworden is.

Bij kinderen die extra begeleiding en ondersteuning ontvangen wordt bij de leeftijd van 3 jaar en 6 maanden, contact opgenomen met de basisschool van keuze, zodat school en ouders kunnen onderzoeken wat een passende school voor het kind is.

Hoe werkt de aanmelding?

Als u voor onze school kiest, kunt u contact opnemen  met onze directeur of het kennismakings/aanmeldingsformulier ingevuld naar twirre@stichtingoarsprong.nl mailen. Oók als u al een ouder kind op school heeft, stellen wij dit op prijs. Nieuwe ouders maken in een gesprek met de directeur kennis met de school. Tijdens het gesprek kunt u vertellen over uw zoon/dochter en is er ruimte voor vragen. Uiteraard geven wij u graag een rondleiding door de school en u kunt de sfeer op school ervaren.

In de meeste gevallen kan een kind na het kennismakings/aanmeldingsgesprek worden ingeschreven. Als u een overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of de crèche heeft gekregen, kunt u dit meenemen naar het gesprek.

Soms is er meer tijd nodig om te onderzoeken of onze school het passende onderwijsaanbod kan bieden. Conform de wetgeving nemen wij hier dan zes weken de tijd voor met een uitloopmogelijkheid tot 10 weken. Als blijkt dat wij een passend aanbod kunnen bieden, kan uw zoon/dochter worden ingeschreven. Als uit het onderzoek blijkt dat wij geen passend aanbod voor uw kind kunnen bieden, dan zoeken wij een andere school die dat wel kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier downloaden: