Onze school

De Twirre, een identiteitsrijke dorpsschool met 'PIT', waar plezier, inzet en talentontwikkeling centraal staan!

Inspiratie van binnen

Het team  van de Twirre moet letterlijk met pit voor de klas staan. Naast klassikaal onderwijs is er ruimte voor gepersonaliseerd leren en groeps overstijgend leren. Werken naar vermogen van het kind. Om praktisch aan de slag te kunnen met Talentontwikkeling is in eerste instantie gekozen voor extra aandacht voor Wetenschap & Technologie.

Naar buiten

De uitstraling van onze school vinden we van belang. De school moet er fris en representatief uitzien.
Op het gebied van buitenschoolse partners wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal geïntensiveerd. Het eerste zichtbare resultaat van die inspanningen was het gezamenlijk uitbrengen van een professionele, wervende folder. Ook de andere middelen zijn vernieuwd, met inhoudelijk steeds weer aandacht voor Plezier, Inzet en Talent.

Geborgenheid

We streven naar een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en leerkrachten. Pas dan komt een kind tot ontwikkeling. We praten uit principe niet "over" anderen, maar vooral "met" anderen. Met open vizier. We werken binnen onze school aan een positief "wij-gevoel" waarbinnen iedereen zich welkom voelt. Dat betekent dat we denigrerende en/of discriminerende uitingen van kinderen en volwassen niet accepteren. We spreken elkaar daarop aan. Binnen onze school maken we gebruik van M5, een signaleringssyteem gericht op het zichtbaar maken van onderwatergedrag (pesten). Door de signalen te monitoren ontstaat inzicht in welke kinderen regelmatig zijn betrokken bij incidenten. Dit kan zijn als slachtoffer of als pester. Pesten blijft nooit zonder gevolgen! Door de jaarlijkse ARBO-controle wordt ook de lichamelijke veiligheid voor een groot deel gewaarborgd.

Persoonlijke ontwikkeling

Wanneer een kleuter bij ons op school komt mag het, begeleid door de leerkracht, al spelend de wereld ontdekken en ordenen. Zo groeit het kind toe naar de mogelijkheid met succes te kunnen leren lezen, rekenen en schrijven. We gaan uit van het natuurlijk ontwikkelingsproces. Door het circuitmodel blijft het kind ook in de jaren daaropvolgend onder begeleiding deels het stuur houden van zijn eigen ontwikkeling. Kernwoorden hierbij zijn:"eigen keuzes", "verantwoordelijkheid" en "zelfstandigheid".Hoewel we vanuit het leerstofjaarklassensysteem werken streven we ernaar de capaciteiten en kwaliteiten van de leerlingen ten volle te benutten. Een zelfstandige werkhouding is hierbij van belang. Stap voor stap werken we hiernaar toe, in aansluiting op het ontwikkelingsniveau van het kind.