Onze school

Identititeitsrijke ontmoetingsschool

De Twirre is een identiteitsrijke ontmoetingsschool, dat betekent dat verschillende levensbeschouwelijke identiteiten samenkomen in de school. Dit komt terug in de wijze waarop  dagopeningen, bijbelverhalen en spiegelverhalen elkaar om  de dag afwisselen.Op maandag worden er door externe docenten lessen verzorgd op op gebied van Godsdienstige Vorming (GVO) en Humanistische Vorming(HVO). Ouders tekenen hier jaarlijks op in.

Jaarlijks zijn er een aantal Kerk, School en Gezinsdiensten in de kerk van Eastermar. Die bereiden we samen voor. Ook de kerst- en Paasvieringen nemen een belangrijke plaats in. Vaak vieren we die samen met ouders en belangstellenden.

Op de Twirre hebben we oog voor elkaar. Er is  een duidelijke zorgstructuur en  partnerschap met de ouders is voor ons belangrijk. Er zijn veel contactmomenten en mogelijkheden voor ontmoeting. 

Binnen onze school is ruimte voor het ontwikkelen van talenten. We besteden niet alleen veel aandacht aan de dingen die kinderen nog niet zo goed beheersen, maar we willen ook hun talenten verder uitbouwen. Door tijdens de Wereldoriënterende vakken de stof in samenhang aan te bieden is er voor de kinderen de mogelijkheid op basis van eigen interesse aspecten binnen dit thema te verdiepen en ook te presenteren.

Ook muzikale vorming draagt bij aan de ontwikkeling van onze kinderen. We hebben daarom de muziekschool gevraagd deze lessen te verzorgen. Kinderen halen binnen twee jaar een diploma  "Algemene Muzikale Vorming" en ook maken ze kennis met diverse muziekinstrumenten.