Nieuws - Leerlingenraad

De inspanningen van de leerlingenraad van de Twirre hebben er toe geleid dat er voor een aantal groepen technisch lego is aangeschaft. 

Hoe werkt de leerlingenraad op onze school?

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.
Op de Twirre gaat het om leerlingen uit de groepen 7 en 8.De leerlingenraad praat regelmatig met de leerkrachten of directeur van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn en komt vooral met praktische plannen en voorstellen. De voorzitter van de raad bespreekt deze met het team. We kijken altijd of het praktisch uitvoerbaar is, zowel financieel als wat regelgeving betreft.
Mochten er problemen zijn, dan wordt de leerlingenraad zelf geacht daar oplossingen voor aan te dragen.
De leerlingen leren op die manier om realistische voorstellen te maken, die draagvlak hebben, want dat is waar het in een democratisch gekozen stelsel omgaat.”
 

 

Geplaatst op: 25 Juni 2019

terug