Informatie

Het luizenbeleid op Basisskoalle De Twirre

Na de ieder vakantie van een week of langer, worden de kinderen door het luizenopsporingsteam gekamd.

De namen van de kinderen waarbij neten/luizen zijn gevonden worden doorgegeven aan juf Albertha Kooistra. Zij benadert dezelfde ochtend de ouders van de kinderen met het verzoek z.s.m actie te ondernemen.

U ontvangt dezelfde dag een mail met daarin de stand van zaken en ook de nieuwe datum waarop een week later de hercontroles plaatsvinden.

Worden er dan geen neten/luizen meer gevonden dan wordt er weer na de vakanties gescreend. Anders gaat er weer een mail mee en wordt een week later opnieuw gekamd. Ivm de privacy/rust  kammen we nu  in de gang bij de TSO ruimte.

Wilt u in voorkomende gevallen wel meteen beginnen met kammen en nabehandelen! En wilt u er zorg voor dragen dat uw kind(eren) de haren los heeft/hebben bij een controle en ook  geen gel in het haar heeft/hebben?

Natuurlijk is het ook heel goed mogelijk dat u zelf neten of luizen aantreft in de haren van uw kind(eren).
Wilt u die dit dan doorgeven aan de school? Wij zorgen er dan voor dat het opsporingsteam alle kinderen weer gaat kammen. We hopen op deze manier samen het luizenprobleem op te kunnen lossen.

Zijn er extra maatregelen in de omgeving nodig?

Nee, luizen verspreiden zich vooral via haar-haarcontact. Er zijn weinig aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Het effect van maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen. Ook het effect van een luizenzak op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond en wordt niet aanbevolen.
In aansluiting hierop hebben we besloten de luizenzakken niet meer te gebruiken.Het nut hiervan is niet aangetoond, het RIVM, Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu bevordert, heeft hier onderzoek naar gedaan.

Voor verdere informatie zie:http://www.rivm.nl