Informatie

Groepsindeling de Twirre 2018-2019

  Groep
1a/2a
Groep
1b/2b

Groep
3

Groep
4
Groep
5-6a
Groep
6b-7
Groep
8
Ma Aly Maria Albertha Anneke Bert Esther Ruurd
Di Aly Maria Albertha Anneke Bert Esther Ruurd
Wo Aly Wytske Albertha*
/Ria
Anneke*
/Sanne
Bert*
/Albertha
Baukje Ruurd
Do Aly Wytske Ria Sanne Bert Baukje*
/Esther
Ruurd
Vr Baukje  Wytske Ria Sanne Bert Esther Ruurd
  • op woensdag om de 14 dagen geeft juf Ria les aan groep 3.
  • op woensdag om de 14 dagen geeft juf Sanne les aan groep 4.
  • op woensdag om de 14 dagen geeft juf Albertha les aan groep 5,6a.
  • op donderdagmorgen geeft juf Baukje les aan groep 6b/7

Aanwezigheid directie

Maandag
Dinsdag
Woensdag 
Op de tijden dat de directeur niet aanwezig is, is Aly van Dijk het aanspreekpunt binnen de school.