Informatie

De Bezige Bijen, activiteitencommissie Basisskoalle De Twirre

De activiteitencommissie bestaat uit een aantal ouders die zich bezig houden met vele verschillende activiteiten op school, welke gedurende het schooljaar plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld:

  • Versieren van de school met de themaweken en feesten
  • Organisatie van de ‘rommel’ Pieten
  • Sinterklaascadeautjes voor de groepen 1-4
  • Regelen van schminkers bij o.a. de musicals
  • Rijders & begeleiders regelen bij sportdagen en andere activiteiten buiten school
  • Koffie & thee verzorgen bij de open dagen, ouderavonden etc.

Het aanspreekpunt is Wendy Keizer.

Maar dit kan niet zonder de hulp van de ouders die zich ook inzetten voor de activiteiten op school!