Groepen

Reptielen: groep 3/4 heeft bezoek gehad van Repticura. Zij brachten een groot aantal bijzondere dieren mee. Ze vertelden over elk dier enkele bijzonderheden. De kinderen mochten - als ze wilden - de dieren aaien. De volgende dieren hebben ze gezien: rattenslang, python, baardagaam, luipaardgekko, tijgerpython, vogelspin, sissende kakkerlak, groene kever, miljoenpoot en agaatslak. Voor meer foto’s kunt u in het fotoalbum kijken. 

Het was een leuke en leerzame middag!

 

 

DaVinci

Bij het thema “ de wereld om ons heen” kwam het deelonderwerp reptielen aan bod. Met groep 4 hebben we een korte excursie gehad naar de beppe van Geertje en Sven. We hebben daar de roodwangschildpad Snap bewonderd en er vele vragen over gesteld.

 

 

 

Groep 4

Een dag in groep 4.

De groepspagina van groep 4 is al sinds het begin van het schooljaar leeg. Maar we hebben goede voornemens voor 2019.

In dit verslag een gewone dag in groep 4.

8.25: De kinderen komen binnen, geven juf een hand en er is gelegenheid om iets aan de groep te vertellen. Iets wat je meegemaakt hebt, een heit of mem die jarig is, iets nieuws laten zien. (een LOL bal)

8.40: we starten met trefwoord, dit keer een verhaal over een herderinnetje die overal te klein voor is. Na het verhaal een gesprek over of de kinderen ook wel een eens ergens te klein voor worden gevonden. Voorbeelden die aangedroegen werden: te klein om mee te helpen de kamer te verven, een lijmpistool gebruiken, op een groot paard zitten, met koken scherpe messen gebruiken.

8.55: Na trefwoord bekijken we een filmpje van Geertje: ze heeft thuis een dominobaan gemaakt en we bekijken dat deze omvalt.

9.00: Na al het zitten is het even tijd om te bewegen, daarvoor heeft juf sommen joggen bedacht. Joggen op je plaats en tegelijk antwoorden geven op de sommen die op het digibord verschijnen. Daarna starten we met de rekenles die vandaag gaat over, x-sommen bedenken bij een plaatje. Na de instructie gaat iedereen op zijn tablet aan de slag. Silke en juf kunnen samen niet uit een som komen, het plaatje is erg onduidelijk, dus sturen we tussendoor even een mailtje naar snappet.

9.40: de kerstboom staat nog leeg in de klas, ieder mag twee items uitzoeken en in de boom hangen. Voor de piek ( de kip) hebben we meester Wietse nodig.

9.50: schoolfruit uitdelen, vandaag waspeen en samen fruit eten.

10.00 pauze; op dinsdag is de voetbalkooi voor groep 4, 

10.15: bij binnenkomst gaat de groep gelijk lezen uit het vakboek. Aan het eind geeft Teije aan dat hij graag een stukje wil voorlezen uit zijn boek. Er zijn meer kinderen die willen voorlezen uit hun vakboek, we maken hier afspraken over.

10.35: We gaan verder met spelling. Deze week gaat het over s en z woorden. De methode geeft aan dat het luisterwoorden zijn. Anna is het daar niet mee eens. Het zijn voelwoorden, de z kun je voelen met je hand op de hals en de s niet. Wij spreken af dat we het voelwoorden noemen. Daarna starten we met het dictee en daarna kan ieder verder werken aan spelling op zijn of haar tablet. Feline haar z doet gek op de tablet, net in deze week

11.00; Bij taal staat samenwerken centaal. De kinderen maken in groepjes een lijst wat ze graag op het schoolplein willen. Daarna moet het plein getekend worden en het lijstje gecheckt. Aan het eind van de les volgt een presentatie en bespreken we hoe het samenwerken ging.

11.45: lunchtijd en daarna pauze

12.15: we starten met schrijven. In groep 4 gaat het vooral om de hoofdletters. Vandaag is de K aan de beurt.

12.30: leesles, vandaag woordrijen met de stomme e: blauwe, gladde enz. We gebruiken de voor-koor-door methode. Voor (juf leest de woorden voor), koor (samen lezen) door (alleen of in tweetallen). In tweetallen doen we vandaag met de zandlopers erbij.

13.00 uur: Da Vinci: samen met groep 3 hebben we een circuit van 5 onderdelen, het thema is kerst. 

13.50: we bekijken wat er gemaakt is bij DaVinci en evalueren de dag en dan is het al weer tijd om naar huis te gaan. Sommige kinderen gaan eerst nog even langs de schoolbyb.