Groepen

Groep 1a-2a

 

Fijn dat u een kijkje komt nemen op onze website.
Hier kunt u lezen, wat we zoal doen in groep 1a-2a.
Alvast veel leesplezier toegewenst.


Thema 4: Muziek.
Dinsdag 15 jan. zijn we gestart met het thema ´muziek´.
We mochten luisteren naar het boek ´de beer en de piano´.
Ook hadden we een concert van de Twirre band. Wist u dat we;
- een verteltafel in de klas hebben, waarin we het boek ´de beer en de piano´
  kunnen naspelen.

Wist u dat we;
- een liedje hebben geleerd over ´de pianobeer´
 
  Een piano-beer, met zijn grote poten,
  roetsjen op de toetsen heen en weer.
  Een piano-beer, met zijn nette pak aan,
  lijkt hij net een deftige meneer.
  `k Zag twee beren broodjes smeren,
  maar nooit ééntje musiceren.
  Dat verbaast mij zeer,
  een piano-beer.

- een muziektent hebben in het speellokaal, waarin we mogen oefenen voor
  een optreden.
- elke dag voor eigen publiek een concert geven.
- de peuters ook hebben geluisterd naar ons optreden.


Wist u dat ;
- er bij ons elke dag gespeeld wordt op het drumstel. We doen dan de roffel
  en dan weten we dat we gaan opruimen.

- we bezoek kregen van juf Anneke en dat ze ons vertelde wat voor
  muziekinstrument in haar koffer zat.

Wist u dat we;
- er ook op mochten spelen.


Wist u dat we;
- een muziekinstrument hebben gemaakt, nl. een xylofoon
- een dirigent (-e) hebben gevouwd.
- een memory spelletje mogen spelen op de tablet van juf.

Wist u dat we;
- spelletjes spelen met een dobbelsteen en pianotoetsen.
(hoeveel stippen zie je op de dobbelsteen en zet de pianobeer op het juiste cijfer van de piano toets)
- de letter -m hebben geleerd van muziekinstrument.
- een ritme kunnen trommelen op een doos, boek, emmer etc.
- ook al ritme kunnen lezen.

- van muzieknoten een mooie tekening kunnen maken.
- weten wat een dirigent is.
- dat ons digibord veranderen kan in een tafel, waarop we digitaal muziek memory
  met geluiden kunnen spelen.
Sneeuwpret.
En ja .............. vele keren hebben we  het liedje ´sneeuwt het al´ gezongen en gedanst. ´Juf, wanneer komt de no snie´............en plotseling lag er sneeuw. Wat hebben we ervan genoten.
(zie voor een impressie het fotoboek)
Liedje;
Sneeuwt het al? (sneeuwt het al)
Ik wil vlokken overal.
Ik wil sleetje rijden
van de heuvel naar benee,
lekker buiten met mijn slee.

Refrein:   
Een keer links en een keer rechts
handen in je zij.
Een keer hoog en een keer laag
dans je mee met mij.
Want misschien is er een kans
als ik de sneeuwdans dans,
misschien is er een kans.

Sneeuwt het al? (sneeuwt het al)
Ik wil vlokken overal.
‘k Wil ‘n sneeuwpop maken
met een hoed en met een das,
met een pijp maar zonder jas.
              Refrein
Sneeuwt het al? (sneeuwt het al)
Ik zie vlokken overal.
‘t Wordt een witte wereld
vlokken hier en vlokken daar,
dus mijn sneeuwdans is nu klaar!
               Refrein

Tot de volgende keer. Kijkt en leest u dan weer.