Nieuws

3D-printer op de Twirre

Hoe werkt een 3D-printer en wat kun je er allemaal mee maken? De leerlingen van acht scholen van PCBO Tytsjerksteradiel, waaronder de Twirre, weten er straks alles van. Door sponsoring van Rabobank Drachten Noordoost Friesland en een subsidie via het KennisLab Noordoost Friesland hebben de scholen een 3D-printer aan kunnen schaffen. Vanaf oktober krijgen de leerlingen les in het bouwen en programmeren van de printer.
De 3D-printers maken onderdeel uit van een ‘wetenschap en techniek trainingstraject’, ontwikkeld door WisMon en begint met scholing van de leerkrachten van de stichting in Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Dat gaat verder dan werken met de 3Dprinten. De leerkrachten krijgen ook inspiratie om bestaande methodes zoals taal en rekenen in te vullen volgens de methode Onderzoekend en Ontwerpen Leren.

De lessen in het werken met de 3D-printers krijgen een vaste plek in het onderwijsaanbod op de scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. 

De 3D-printers worden gesponsord door het Kennislab en de coöperatieve Rabobank.