Kerstvieringen

Op donderdag 17 december vinden de Kerstvieringen op de Twirre van 17.00 – 18.00 u, plaats in de eigen groep.